ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 1 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 6 Ngày.

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 397 Bại: 26
Bang Chủ:
co_ga_express
50 x 1.75
(22 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
50.0

Thổ Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 214 Bại: 209
Bang Chủ:
khachai72
Anh Hùng:
suongthichieu (42)
492 x 1.25
(41 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.8

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 306 Bại: 117
Bang Chủ:
ngo_vanthai
180 x 1.5
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 164 Bại: 259
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
dethich_hoisinh (10)
10
(1 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.0

Mộc Bang
15 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 186 Bại: 237
Bang Chủ:
arsenall
0
(0 / Phần Tử)

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy